Voor verzekeraars & arbodiensten

Voor Verzekeraars & Arbodiensten

Voor verzekeraars en arbodiensten kunnen wij kwalitatief hoogwaardige eigen verzuimprofessionals, maar ook externe verzuimprofessionals leveren. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende de eerste twee jaar verzuim. Daarnaast is begeleiding tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode ook mogelijk. Hierbij is de focus gericht op schadelastbeheersing en duurzame/structurele werkhervatting.

Verder kan Vesting Casemanagement een belangrijke bijdrage leveren in ontwikkeling. Dit doen wij door scholing en begeleiden van interne verzuimprofessionals. Met onze kennis, ervaring en expertise kunnen we uw medewerkers naar een hoger plan brengen.


Onze diensten


Casemanagement Wvp

 • Procesbegeleiding
 • Wet verbetering poortwachter
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Dossieropbouw
 • Sociale wetgeving/arbowetgeving

Casemanagement Ziektewet

 • Specialist op inkomen, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Vaststellen recht, hoogte en duur van ziektewet uitkeringsaanvraag
 • Schadelastbeheersing
 • Sociale wetgeving

Casemanagement WGA

 • WIA aanvraag
 • Bezwaar & beroep
 • Herbeoordelingen
 • Schadelastbeheersing
 • WGA-ERD

Wilt u meer informatie over het inzetten van een verzuimprofessional? Neem dan gerust contact op zodat wij met u mee kunnen denken over een gepaste oplossing.