Voor verzekeraars & arbodiensten

Voor Verzekeraars & Arbodiensten

Voor verzekeraars en arbodiensten kunnen wij kwalitatief hoogwaardige verzuimprofessionals leveren die, afhankelijk van de gewenste expertise, ingezet kunnen worden bij de eigen organisatie. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende de eerste twee jaar verzuim, tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode. Hierbij is de focus gericht op schadelastbeheersing en duurzame/structurele werkhervatting.

Daarnaast kan Vesting Casemanagement een belangrijke bijdrage leveren in het ontwikkelen, scholen en begeleiden van interne verzuimprofessionals. Met onze kennis, ervaring en expertise kunnen we uw medewerkers naar een hoger plan brengen.


Casemanagement Wvp

 • Procesbegeleiding
 • Wet verbetering poortwachter
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Dossieropbouw
 • Sociale wetgeving/arbowetgeving

Casemanagement Ziektewet

 • Specialist op inkomen, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Vaststellen recht, hoogte en duur van ziektewet uitkeringsaanvraag
 • Schadelastbeheersing
 • Sociale wetgeving

Casemanagement WGA

 • WIA aanvraag
 • Bezwaar & beroep
 • Herbeoordelingen
 • Schadelastbeheersing
 • WGA-ERD

Wilt u meer informatie over het inzetten van een verzuimprofessional? Neem dan gerust contact met ons op zodat wij met u mee kunnen denken over een gepaste oplossing. Bel of mail ons voor een afspraak.