Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)

Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)

In mijn vorige blog besprak ik de wonderlijke combinatie van verzuimfrequentie en 0-verzuim. Daarvoor besprak ik In dit derde en laatste deel van mijn blog duik ik in de inzichten die de verzuimduur je kan opleveren en in het verzamelen van managementinformatie.

Verzuimduur

De verzuimduur is niet, zoals het verzuimpercentage, een weergave van de kosten van verzuim. De verzuimduur richt zich op mensen. Het is een maat voor hoe lang de gemiddelde medewerker die uitvalt wegblijft. Omdat dit cijfer uitsluitend bepaald wordt op basis van afgesloten gevallen kan het soms een vertekend beeld geven. Zo kan het gebeuren dat een organisatie zeer actief aan de slag gaat met de verzuimaanpak en het vergroten van inzetbaarheid. Gevolg: er worden veel complexe cases tot een oplossing gebracht en de verzuimduur schiet de pan uit. In sommige gevallen kan een hoge gemiddelde duur dus betekenen dat een organisatie veel successen heeft geboekt in haar verzuimaanpak. Wees dus voorzichtig met stellige uitspraken op basis van dit cijfer alleen. Ook in dit voorbeeld zien we dat het van belang is dat een cijfer in combinatie met andere verzuimmaten geanalyseerd wordt.

Analyseren van verzuimcijfers

Het analyseren van de verzuimcijfers geeft zeeën aan mogelijkheden. Ik hoor nu een aantal lezers denken ‘Ja, maar we kunnen geen goede cijfers uit ons systeem halen dus dat kunnen wij niet’. Deze uitspraken horen we vaker. Soms is dat inderdaad zo. Voor andere situaties geldt ‘garbage in- garbage out’. Al kun je jouw verzuimcijfers misschien moeilijk meten met referentiecijfers, je kunt wel zien wat de cijfers van je eigen organisatie en afdelingen doen ten opzichte van eerdere periodes.

In de praktijk wordt het argument van geen goede managementinformatie vaak gebruikt als verklaring EN meteen een  legitimatie voor het niet hoeven te/kunnen sturen op het verzuim. Dat is jammer. Het is natuurlijk belangrijk dat de managementinformatie  adequate gegevens bevat. Het is daarom van belang dat de organisatie in dit geval zo snel mogelijk alles in zet om bruikbare informatie te kunnen genereren. Tot die tijd ‘roeien we met de riemen die we hebben’. Vrijwel alle grote verzuimsystemen in Nederland bieden enige flexibiliteit en hebben een aantal mogelijkheden. Het aanpassen van een bestaand verzuimsysteem of het inrichten van een nieuw systeem beperkt zich echter niet alleen tot het genereren van de verzuimcijfers. Let ook op dat het moet passen bij de huidige verzuimprocessen. Dit is echter een heel ander onderwerp waar ik graag nog op terug kom in mijn eerste blog over verzuimsystemen!

Alina Pielczyk
Consultant