Rianne Baan

Rianne Baan

Directeur Consultancy

De afgelopen twintig jaar heeft de professionele ontwikkeling van Rianne zich gericht op de werkende mens in relatie tot gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Dit zowel vanuit operationele vraagstukken zoals het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim als strategische vraagstukken m.b.t. vitaal leiderschap, goed werkgever– en goed werknemerschap.

Binnen de Falke & Verbaan Groep past Rianne deze kennis toe door organisaties meer ‘aan de voorkant’ te adviseren over de meest effectieve aanpak op het zo duurzaam mogelijk inzetten van medewerkers. Rianne vind het inspirerend om te ervaren dat de gedragsmatige aanpak van Falke & Verbaan keer op keer tot het gewenste resultaat leidt. Dit geeft energie om nog meer organisaties verder te helpen.

Terug naar ons team