Cleo Schreuder

Cleo Schreuder

Verzuimspecialist

Vanaf 1 september 2018 is Cleo Schreuder onderdeel van ons team. Cleo heeft een bachelor ‘Algemene Sociale Wetenschappen’ afgerond. Hierna volgde zij de masters ‘Arbeid Zorg en Welzijn’ & ‘Educatie en communicatie: maatschappijleer’. Vervolgens is zij werkzaam geweest in WGA schadelastbeheersing voor eigenrisicodragers. Daarnaast heeft zij ervaring opgedaan in verzuimbegeleiding in de verlengde arm gedurende de loondoorbetalingsperiode.

Deze ervaring in combinatie met de gedragsmatige benadering, maakt dat Cleo alle vaardigheden in huis heeft om werkgevers te ondersteunen. Dit doet zij op een daadkrachtige, betrokken en pragmatische manier te ondersteunen bij het behalen van gestelde doelen. Cleo is onder andere in te schakelen voor dossieranalyses en het coachen van leidinggevenden.

Terug naar ons team