Opleidingsoverzicht

Opleidingsoverzicht

 

Voor 2019 hebben we weer een aantal workshops, excelleersessies en intervisies die we voor onze VCM professionals organiseren.

Intervisie
Voor de verzuimprofessionals die werkzaam zijn of het afgelopen jaar werkzaam zijn geweest voor VCM organiseren we komend jaar 4 intervisie sessies. In deze sessies wordt aan de hand van ingebrachte casussen de kennis en vaardigheden van het gedragsmodel opgefrist en aangescherpt. De intervisie wordt geleid door een ervaren trainer. Voor de intervisie zullen de verzuimprofessionals die actief werkzaam voor ons zijn geweest apart worden uitgenodigd.

Excelleersessies
Komend jaar organiseren wij weer een aantal excelleersessies voor de verzuimprofessionals. Het is onze bedoeling om met deze periodieke, interactieve sessies de VCM professionals op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in ons werkveld. Elke excelleersessie zullen wij een relevant onderwerp centraal stellen.

Workshops en masterclass
Naast de intervisie en excelleersesssies bieden wij ook een aantal mogelijkheden aan om je als professional verder te ontwikkelen op onderwerpen zoals werken volgens de gedragsmatige visie en Wet Verbetering Poortwachter. Wij hebben een aantal workshops gepland die wij aanbieden tegen een gereduceerd tarief.

2019

Intervisie 1 Oktober Gedragsmodel Waldo Falke Naarden 17.00-21.30
Excelleersessie 14 November Langer gezond doorwerken Suzan Robroek Naarden 18.00-21.00
Masterclass 12 november & 10 december Masterclass werken volgens  het gedragsmodel   Merel van der Mast Naarden 9.30 -17.00

&

13.30-17.00

€500,-
Intervisie 17 december NNB NNB Naarden 17.30-20.30

 

Aan deelname  van intervisies of excelleersessies zijn geen kosten verbonden. Tot drie werkdagen voor de bijeenkomst kun je je nog kosteloos afmelden. Mocht je niet verschijnen op de bijeenkomst of niet op tijd zijn afgemeld, zien wij ons genoodzaakt een factuur van € 35,00 exclusief btw te sturen in verband met de gemaakte kosten. Wij hopen op je begrip.