Opleidingsoverzicht

Opleidingsoverzicht


Voor 2021 hebben we weer een aantal workshops, excelleersessies en intervisies die we voor onze VCM professionals organiseren.

Intervisies

Voor de verzuimprofessionals die werkzaam zijn of het afgelopen jaar werkzaam zijn geweest voor VCM organiseren wij intervisie sessies. In deze sessies wordt aan de hand van ingebrachte casussen de kennis en vaardigheden van het gedragsmodel opgefrist en aangescherpt. Voor de intervisie zullen de verzuimprofessionals die actief werkzaam voor ons zijn apart worden uitgenodigd.

Excelleersessies

Daarnaast worden voor onze verzuimprofessionals ook excelleersessies georganiseerd. Het is onze bedoeling om met deze periodieke, interactieve sessies de VCM professionals op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in ons werkveld. Elke excelleersessie zullen wij een relevant onderwerp centraal stellen.

Masterclasses 

Ook bieden wij een aantal mogelijkheden aan om je als professional verder te ontwikkelen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld  werken volgens de gedragsmatige visie maar ook Wet Verbetering Poortwachter. Wij hebben een aantal workshops gepland die wij aanbieden tegen een gereduceerd tarief.


Planning 2021 Houd ons opleidingsoverzicht in de gaten! Het overzicht wordt regelmatig vernieuwd.

Wat Datum Onderwerp Trainer Locatie Tijd Prijs
Miniconferentie 21 september & 16 november Eigen regie, maar door wie? Ilse Dieben Naarden 10:00-12:00
Intervisie 21 September Gedragsmatige visie Waldo Falke Naarden 17.00-20.30
Excelleersessie 9 november NNB
Masterclass 6 oktober & 3 november Masterclass werken volgens  het gedragsmodel voor verzuimcoaches Merel vd Mast & Ilse Dieben Naarden 9.00 -17.00
&
9.00-17.00
€645,-

Bovenstaande bedragen zijn excl. BTW Aan deelname  van intervisies of excelleersessies zijn geen kosten verbonden. Deze intervisies en excelleersessies zijn enkel toegankelijk voor de ZZP-ers in ons netwerk. Tot drie werkdagen voor de bijeenkomst kun je je nog kosteloos afmelden. Mocht je niet verschijnen op de bijeenkomst of niet op tijd zijn afgemeld, zien wij ons genoodzaakt een factuur van € 35,00 exclusief btw te sturen in verband met de gemaakte kosten. Wij hopen op je begrip.