Onze partners

Onze partners


Vesting Casemanagement is onderdeel van de Falke & Verbaan Groep. We denken graag met u mee over de beste inrichting van de verzuimaanpak en inzetbaarheid binnen uw organisatie. We kennen en versterken elkaar.


Vesting Casemanagement

Inzet van verzuimprofessionals werkend vanuit het gedragsmatige visie, schadelastexperts en damage control.

Falke & Verbaan

Advies en opleiding/training op het gebied van gedrag, (duurzame) inzetbaarheid en arbodienstverlening.

Immediator

Inzet van bedrijfsartsen werkend vanuit het Eigen Regie Model.

Pille & Blokland

Inzet van diverse arbo-professionals waaronder arbeidsdeskundigen, vertrouwenspersonen en arbeidshygienisten.
Falke & Verbaan
Falke & Verbaan is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. Het doel hierbij is het optimaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Vanuit consultancy of vanuit ontwikkeling (FVO). Falke & Verbaan is gericht op de kortste en duurzaamste weg naar resultaat.
Immediator
Immediator is geen arbodienst maar een organisatie die zelfstandig gevestigde, gecertificeerde bedrijfsartsen plaatst in dié organisaties, die graag zelf de regie nemen in de aanpak van verzuim. Onze klanten werken altijd volgens de maatwerkregeling. Dat betekent dat de OR of MR bewust instemt met deze werkwijze.
Pille & Blokland
Pille & Blokland is het moederbedrijf van Vesting Casemanagement en richt zich met name op de preventie en specifieke interventies rondom verzuim. We helpen organisaties sturen door de inzet van excellente arbo-professionals (o.a.) arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, mediators, ergonomen en fysiotherapeuten. De A&O- deskundigen en arbeidshygiënisten worden veelvuldig ingezet voor het opstellen en/of toetsen van de RI&E.