Ons verhaal

Onze visie


Vesting Casemanagement is een jong, dynamisch en snel groeiend bedrijf. Een bedrijf waar kwaliteit voorop staat. We zijn in 2015 ontstaan vanuit een marktvraag naar verzuimprofessionals die kunnen adviseren en coachen vanuit de gedragsmatige visie, al dan niet in combinatie met schadelastbeheersing.

Inmiddels weet de markt ons te vinden voor diverse soorten verzuimprofessionals: van echte verzuimcoaches tot die-hard schadelastspecialisten die zich richten op de meer (wets)technische en juridische kant van verzuim.

Visie op duurzame en directe inzetbaarheid

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij medewerkers die gedurende hun hele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te (blijven) leveren. Naast voldoende fysieke en mentale belastbaarheid is het belangrijk dat de werknemer het vermogen en de wil heeft om kennis en vaardigheden op peil te houden. Daarnaast dient hij de verantwoordelijkheid te nemen om  af te stemmen op een voortdurende veranderende werkcontext. Daarom beschouwen wij duurzame én directe inzetbaarheid vooral als een zaak van houding en gedrag.

De focus bij veel van onze klanten zal in eerste instantie liggen op het vergroten van de directe inzetbaarheid (meetbaar in verzuim). We kijken daar gedragsmatig naar. Een klacht of ziekte kan ten grondslag liggen aan verzuim, maar de uiteindelijke keuze om te verzuimen wordt beïnvloed door de mate van evenwicht tussen het werk en de persoon die het werk uitvoert. Prikkels om de aanwezigheid te bevorderen en de sociale omgeving hebben ook een grote rol. Medewerkers die tevreden zijn met het werk wat ze doen en een goede balans hebben tussen privé en werk zullen minder snel de keuze maken om te verzuimen.

Omdat het over houding en gedrag gaat, focussen wij ons op het kunnen (kennis en vaardigheden), het willen (motivatie) en het mogen (faciliteiten en mogelijkheden binnen en buiten de organisatie). Resultaat? Uiteindelijk leidt onze visie en aanpak tot het voorkomen van veel verzuim. Leidinggevenden schenken preventief aandacht aan de balans tussen persoon en werk en gaan met medewerkers in gesprek. Dit zorgt ervoor dat het verzuim daalt en uw medewerkers tevreden en inzetbaar zijn. Uiteraard bespaart u ook aanzienlijke kosten.De kraan

Onze inzet is afhankelijk van uw vraag en samen gaan we voor structureel resultaat. Waar onze coaches en adviseurs het beste ingezet kunnen worden hangt af van de ervaren problematiek in uw organisatie en wat u zelf al heeft gedaan of kunt doen om deze aan te pakken. Om onze diensten te beschrijven en inzichtelijk te krijgen hoe en in welke fase u ons kunt inzetten maken we gebruik van de ‘verzuimkraan’.

01. De toevoerlijn – medewerkers of teams die als risicovol gezien worden (houding en gedrag)

02. De kraan zelf – de focus op het aanspreken op (afwijkend) gedrag

03. De plas met water – de huidige verzuimpopulatie (zowel ‘stromend als stilstaand water’)

04. Het meer – Het langdurige verzuim waarbij medewerkers eventueel WGA of IVA krijgen toegekend en deze stromen van de plas water naar ‘het meer’.

We denken met u mee om alle aspecten van de kraan inzichtelijk te krijgen, een plan van aanpak te maken en de juiste mensen in te zetten. Dat is maatwerk.Wat ons bijzonder maakt?


We staan dicht bij de klant. Als consultant, adviseur, coach en sparringpartner
We weten wat de gedragsmatige visie op verzuim echt inhoudt
We hebben verstand van verzuim en inzetbaarheid en de problemen waar u tegenaan kunt lopen
We staan met twee benen op de grond. Nuchter, pragmatisch, resultaatgericht en altijd bereikbaar