Voor Werkgevers

Voor Werkgevers


We bieden verschillende interventies aan om u te kunnen ondersteunen met uw verzuimvraagstuk. Onderstaand vindt u een greep uit onze dienstverlening die we u kunnen aanbieden bij het verlagen van het verzuim en het verhogen van de (directe) duurzame inzetbaarheid van medewerkers.


Onze diensten

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim.

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim is gericht op de toevoerlijn, de kraan zelf en de plas met water. Hierbij kan coaching bestaan uit het coachen van leidinggevenden en/of HR. Ook een optie is de medewerkerscoach. Deze richt zich bijvoorbeeld op het keuzeproces dat van invloed is op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De verzuimcoach komt uit ons team, of uit ons netwerk. Ons motto: Voordoen, meedoen, zelf doen.

Damage Control

Damage Control is gericht op het inzichtelijk krijgen van de plas met water, zowel gedragsmatig als in het kader van schadelast. Dit doen we door dossieranalyses en het begeleiden van complexe dossiers. Ook het opstellen van een plan van aanpak is mogelijk indien gewenst. Vervolgens wordt een interventieteam samengesteld om het verzuim structureel te reduceren. We nemen niet over, maar ondersteunen wel op alle mogelijke manieren.

Medewerkerscoach

De medewerkerscoach werkt vanuit de gedragsmatige visie en probeert met de medewerker bewustwording van de consequenties van keuzes aan het licht te brengen. De inzet van een medewerkerscoach heeft als toegevoegde waarde dat uw medewerkers beter voorbereid zijn op de gesprekken met bijvoorbeeld leidinggevenden en eventueel de bedrijfsarts. Uw medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die consequenties hebben voor het werk en de directe en duurzame inzetbaarheid.

Trainingen WVP en Privacy

Vesting Casemanagement kan ook ondersteunen in de kennisontwikkeling. Wij geven regelmatig trainingen over de verplichtingen en termijnen van Wet verbetering poortwachter(WVP). Daarnaast is het mogelijk om in de WVP training de vereisten omtrent privacy mee te nemen. Indien gewenst, is er ruimte mogelijk voor het inbrengen van casuïstiek.

Casemanagement Eigenrisicodragerschap WIA/WGA

Casemanagement ERD WIA/WGA gericht op het begeleiden van organisaties in het eigen risicodragerschap: zowel qua inrichting als qua inzet van de juiste professionals. Wij kunnen kwalitatief hoogwaardige eigen verzuimprofessionals maar ook externe verzuimprofessionals leveren. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende de eerste twee jaar verzuim. Daarnaast is begeleiding tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode ook mogelijk. Hierbij is de focus gericht op schadelastbeheersing en duurzame/structurele werkhervatting.


Wij komen graag persoonlijk bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij wij samen met u in het verzuimprobleem in kaart brengen en vervolgens kijken naar een gerichte oplossing.