Voor Werkgevers

Voor Werkgevers


We bieden verschillende interventies aan om u te kunnen ondersteunen met uw verzuimvraagstuk. Onderstaand vindt u een greep uit onze dienstverlening die we u kunnen aanbieden bij het verlagen van het verzuim en het verhogen van de (directe) duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Onze diensten

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim.

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim, gericht op de toevoerlijn, de kraan zelf en de plas met water. Coaching kan bestaan uit het coachen van leidinggevenden en/of HR. Of de medewerkerscoach, die gericht is op het keuzeproces die van invloed is op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker Ons motto: Voordoen, meedoen, zelf doen. Bereken de inzet van een verzuimcoach.

Casemanagement Eigenrisicodragerschap WIA/WGA
Casemanagement ERD WIA/WGA gericht op het begeleiden van organisaties in het eigen risicodragerschap: zowel qua inrichting als qua inzet van de juiste professionals.
Damage Control

Damage Control is gericht op het inzichtelijk krijgen van de plas met water, zowel gedragsmatig als in het kader van schadelast. Dit doen we door dossieranalyses en het begeleiden van complexe dossiers. Ook het opstellen van een plan van aanpak is mogelijk indien gewenst. Vervolgens wordt een interventieteam samengesteld om het verzuim structureel te reduceren. We nemen niet over, maar ondersteunen wel op alle mogelijke manieren. Bereken de inzet van een dossieranalyse.

Medewerkerscoach
De medewerkerscoach werkt vanuit de gedragsmatige visie en probeert met de medewerker bewustwording van de consequenties van keuzes aan het licht te brengen. De inzet van een medewerkerscoach heeft als toegevoegde waarde dat uw medewerkers beter voorbereid zijn op de gesprekken met bijvoorbeeld leidinggevenden en eventueel de bedrijfsarts. Uw medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die consequenties hebben voor het werk en de directe en duurzame inzetbaarheid.

Wij komen graag persoonlijk bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij wij samen met u in het verzuimprobleem in kaart brengen en vervolgens kijken naar een gerichte oplossing. Bel of mail ons voor een afspraak.