Ons Nieuws

Nieuws

Je verzuimsysteem deugt niet? Klopt het proces dan wel?
Je verzuimsysteem deugt niet? Klopt het proces dan wel?
Tijdens het eerste deel van deze blog over verzuimsystemen heb ik het gehad over het belang van heldere verzuimdefinities als randvoorwaarde voor het inrichten van je verzuimmanagementsysteem. Zodra  je duidelijkheid hebt over welke data je uit het verzuimsysteem wilt halen, is het tijd om aan de slag te gaan met…
Je verzuimsysteem deugt niet? Definieer je verzuimcijfers!
Je verzuimsysteem deugt niet? Definieer je verzuimcijfers!
In mijn vorige blogs over het leukste onderwerp binnen het verzuimmanagement, namelijk het analyseren van verzuimcijfers, heb ik me even laten verleiden om kort iets over de verzuimsystemen en het verzamelen van data te zeggen. Voordat ik het over het inrichten van het verzuimsysteem ga hebben, wil ik eerst even…
Transparante en effectieve arbodienstverlening en het tekort aan bedrijfsartsen.
Transparante en effectieve arbodienstverlening en het tekort aan bedrijfsartsen.
Veel bedrijven worden inmiddels geconfronteerd met het bedrijfsartsen tekort en de daaraan gekoppelde stijging van tarieven. Naast de vele praktische problemen die dit opwerpt voor u als klant is het toch goed om stil te staan bij de manieren waarop de markt van arbodienstverlening hierop reageert. Waar moet u op…
Beïnvloeding van verzuim
Beïnvloeding van verzuim
Wij van Vesting Casemanagement vinden verzuim leuk. Dat mijn collega Alina Pielczyk bijvoorbeeld helemaal warm wordt van verzuimcijfers heeft zij al met jullie gedeeld in haar blogs hierover. Wanneer ik voor mijzelf spreek, dan is vooral het ontastbare van verzuim hetgeen mij zo aanspreekt. Wat maakt nu dat één persoon…
De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten
De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten
In de blog van 18 september 2018 “Taakdelegatie? Of liever een medewerkerscoach?” geeft Corina Blokland aan dat ons alternatief voor taakdelegatie de inzet van een medewerkerscoach is. In deze blog wil ik ingaan op hoe de inzet van een medewerkerscoach bijdraagt aan de invulling van de gedragsmatige visie organisatie breed.…
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)
Verzuimcijfers…wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 3)
In mijn vorige blog besprak ik de wonderlijke combinatie van verzuimfrequentie en 0-verzuim. Daarvoor besprak ik In dit derde en laatste deel van mijn blog duik ik in de inzichten die de verzuimduur je kan opleveren en in het verzamelen van managementinformatie. Verzuimduur De verzuimduur is niet, zoals het verzuimpercentage,…
No-risk benutting en de nieuwe werkwijze UWV
No-risk benutting en de nieuwe werkwijze UWV
Vanaf 1 januari 2019 heeft UWV  het proces rondom de afhandeling van een verzuimmelding in het kader van een Ziektewet-uitkering gewijzigd. Daar waar werknemer eerst gebeld werd door het UWV, moet de medewerker nu binnen 3 dagen een digitale vragenlijst invullen. Sociale werkvoorzieningen in ons netwerk voorzien hierin mogelijk problemen,…
Verzuimcijfers...wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 2)
Verzuimcijfers...wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 2)
In mijn vorige blog vertelde ik over maandelijkse verzuimpercentages. In dit tweede deel duik ik in de inzichten die cijfers geven over een (verzuim) cultuur. Zelden zie ik dat de ogen van mijn gesprekspartner gaan glimmen en er groot enthousiasme ontstaat bij het noemen van verzuimcijfers. Gemiste kans, want deze…
Verzuimcijfers... wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Verzuimcijfers... wie wordt hier nou niet vrolijk van?! (Deel 1)
Als er over verzuim gesproken wordt, dan wordt door velen onmiddellijk aan cijfers gerefereerd. We hebben het dan vooral over verzuimpercentages, verzuimduur en de meldingsfrequentie. Elke HR adviseur en elk bedrijf ziet  belang bij het adequaat registreren en genereren van de verzuimcijfers omdat het… móet. Als het onderwerp verzuimcijfers ter…
Verdieping en actualiteiten WvP & WIA 2019
Verdieping en actualiteiten WvP & WIA 2019
Als verzuimcoach speelt je een belangrijke rol in de schadelastbeheersing van het verzuim. Bij de coaching en advisering  is de Wet verbetering poortwachter en kennis omtrent de WIA wetgeving  de basis. Vesting Casemanagement vindt het belangrijk dat haar verzuimprofessionals op de hoogte zijn van de actualiteiten en ontwikkelingen rondom WIA…
Een lek in je digitale snelweg
Een lek in je digitale snelweg
De prachtig lange zomer is helaas achter de rug, de bladeren worden weer geel en pepernoten liggen weer in de winkels. Wij zijn uitgerust terug gekomen van vakantie  en zijn over de ‘hervattingsdrempel’ heen. Met nieuwe energie en veel enthousiasme beginnen we weer aan al het werk dat is blijven…
Verslag debat Taakdelegatie: ei van Columbus of schijnconstructie?
Verslag debat Taakdelegatie: ei van Columbus of schijnconstructie?
De zaal zat vol, maandagavond 24 september 2018 in Naarden. Het doel van de avond? Meningen uitwisselen, onze opinie over taakdelegatie delen en aanscherpen. Onder leiding van onze voorzitter Rolf de Vries en met input van Rick van Buuren en Reijer Pille. Start met stellingen De avond startte met 18…