Ons Netwerk

Ons netwerk


Vesting Casemanagement heeft inmiddels een netwerk van ongeveer 150 professionals. Iedere professional heeft zijn/haar eigen expertise. Met ons geavanceerde LeerManagementSysteem toetsen wij onze mensen op kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Vanuit de VCM Academy blijven wij onze mensen monitoren en verder ontwikkelen.


De 'Vesting Casemanager'

Vesting Casemanagement zet een bijzonder type verzuimcoaches en -adviseurs in. Ons professionals zijn energiek en hebben een heldere visie op verzuim en gedrag. De 'Vesting casemanager' is - vaak samen met de bedrijfsarts - coach, adviseur en sparringpartner over onderwerpen zoals verzuimreductie en inzetbaarheid. Hij/zij biedt overzicht en (juridische) zekerheid in verzuimzaken. Hierbij wordt de privacy uiteraard niet vergeten.

Daarnaast staan de VCM mensen met beide benen stevig op de grond. Zij hebben de skills en de moed om te spiegelen, te adviseren en te overtuigen. Hierdoor kunnen betrokken partijen in de juiste richting  bewegen, zonder dat daarbij de relatie geschaad wordt. Het uiteindelijke doel? Zichzelf overbodig maken zodat de betrokken partijen alles zelf kunnen. 

Daarnaast zijn onze verzuimprofessionals:

  • HBO/WO opgeleid en met ruime ervaring.
  • Opgeleid op het gebied van de Wet verbetering poortwachter, WIA/WGA en de nieuwe Ziektewet.
  • Volledig op de hoogte van het medisch, belasting-belastbaarheids- en gedragsmodel.
  • Proactief bij zowel individuele zaken als het signaleren van knelpunten op organisatieniveau.
  • Communicatief sterk; zij kunnen mensen aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag.

"Inmiddels ben ik na 1,5 jaar nog steeds met veel plezier als zelfstandige verbonden aan Vesting Casemanagement! Omdat ik me herken en verbonden voel met de gedragsmatige visie op verzuim. Daarnaast heb ik de mogelijkheid gekregen om via VCM bij verschillende opdrachtgevers als verzuimcoach aan de slag te gaan. Wat me aanspreekt is dat mijn rol op maat kan worden aangepast aan de vraag en opdrachtgever en dat we daarbij uitgaan van een duurzame oplossing. Hierbij zijn de consultants van VCM deskundig en altijd bereikbaar voor overleg.

Kartika


We staan dicht bij de klant. Als consultant, adviseur, coach en sparringpartner
We weten wat de gedragsmatige visie op verzuim echt inhoudt
We hebben verstand van  de problemen waar je tegenaan kunt lopen
Nuchter, pragmatisch, resultaatgericht en altijd bereikbaar