De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten

De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten

In deze blog wil ik ingaan op hoe de inzet van een medewerkerscoach bijdraagt aan de invulling van de gedragsmatige visie organisatie breed en daarmee dus op 1 lijn ligt met het gedragsmodel 3.0 van Falke & Verbaan. De medewerkerscoach is een ondersteuning van de medewerker om de medewerker te empoweren richting meer zelfregie. Hoe? Dit zal ik uitleggen aan de hand van een aantal situaties.

Het is belangrijk om te vermelden dat wij de inzet van een medewerkerscoach met name zien ter ondersteuning om verzuim te voorkomen, maar dat de coach ook tijdens en na verzuim ingezet kan worden. Het is dus geen één op één alternatief voor een casemanager die in taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, welke vaak ingezet wordt wanneer er al sprake is van verzuim. Verder kan de inzet van een medewerkerscoach erin resulteren dat er minder een beroep gedaan wordt op de bedrijfsarts, doordat verzuim in bepaalde gevallen voorkomen kan worden door de zelfregie van medewerkers te verstevigen.

Situatieschetsen

Ter verduidelijking wil ik u kennis laten maken met de fictieve persona’s Anita, Rick, Achmed en Leny.

Regie over eigen inzetbaarheid

Een medewerkerscoach is dus geen hulpverlener maar wel een professional die gebruik maakt van diverse coaching methoden om zo de medewerkers te helpen met het maken van bepaalde keuzes, zowel in werk als privé, die van invloed zijn op hun duurzame inzetbaarheid.

Door middel van gedragsmatige coaching wordt de zelfregie van de medewerker gestimuleerd en verstevigd. De medewerker leert zelf te achterhalen waar het ‘probleem’ nu precies zit en waardoor dit veroorzaakt wordt. Door vervolgens zelf een stip op de horizon te zetten, kan er ook gemakkelijker bepaald worden welke oplossingsrichtingen er zijn en is het aan de medewerker om hier keuzes in te maken. Intrinsieke motivatie van de medewerker is van cruciaal belang gebleken om veranderingen in gang te zetten en structureel door te blijven voeren.

De medewerkerscoach is geen gesprekspartner van leidinggevenden en alle gesprekken met medewerkers zijn vertrouwelijk. De coach stimuleert medewerkers wel om het gesprek aan te gaan met de werkgever waar nodig. Indien gewenst helpt de coach bij de voorbereiding hiervan. Dit om ervoor de zorgen dat de medewerker ook in de praktijk richting kan geven aan de eigen inzetbaarheid.

Wilt u een keer van gedachten wisselen met ons over de inzet van een medewerkerscoach? Neem dan contact met ons op via info@vestingcasemanagement.com of 0356-997950.

 

Cleo Schreuder

Verzuimspecialist