Corona

Corona en inzetbaarheid


Het kan niemand ontgaan zijn, COVID-19 raakt iedereen. De situatie zal de komende periode wellicht nog per dag of zelfs per uur veranderen. Wegens de huidige situatie waarin het COVID-19 virus voor onvoorziene en ontwrichtende gebeurtenissen zorgt, proberen wij u zoveel mogelijk bij te staan. Bij onze klanten krijgen wij veel vragen in relatie tot verzuim (-begeleiding).

Bekijk de meest gestelde vragen over COVID-19, de site van het RIVM of neem contact met ons op. Wij kunnen u bijvoorbeeld met het volgende ondersteunen:

Casemanagement/aannemen verzuimmeldingen

In een periode waarin de verzuimmeldingen binnen kunnen stromen, nemen wij graag een aantal verzuimcasussen uit handen. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende deze periode. Wij zijn ervaren in de eerste twee jaar verzuim, maar kunnen ook begeleiding bieden tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode. Tevens begeleiden wij organisaties die eigenrisicodrager zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Verzuimhelpdesk

Nu er zoveel onduidelijk is, hebben wij een Verzuim Helpdesk opgezet die u kunt benaderen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Ilse Dieben via Ilse.dieben@vestingcasemanagement.com of via 06-49772291. Let op: wij zijn geen COVID-19 experts, maar kunnen zoveel mogelijk ondersteunen bij vragen omtrent inzetbaarheid.

Live coaching op afstand

Persoonlijke coaching op de vragen die leidinggevende te allen tijden kunnen hebben over verzuim. En juist nu kan een steuntje in de rug wenselijk zijn. Twee weten altijd meer dan één. Coaching kan bijvoorbeeld telefonisch of via skype geregeld worden. Denk aan onderwerpen als: Hoe ga ik om met stress/angst bij mijn medewerkers? Hoe hou ik verbinding met mijn collega’s terwijl ik thuiswerk? Onze klanten beoordelen de samenwerking met VCM als zeer positief. Neem contact op voor meer informatie. 

Dossieranalyse op afstand

Juist nu is het niet vergeten van de lopende verzuimdossiers belangrijk! Hoe is de afgelopen verzuimperiode verlopen? Is er samen een stip op de horizon gezet? En waar zijn verbeterpunten mogelijk? De huidige situatie rondom COVID-19 kan het verzuimpercentage danig beïnvloeden, dus weten waar winst te behalen valt is key. Onze verzuimadviseurs analyseren het dossier (gedragsmatig) en geven een individuele terugkoppeling met adviezen per verzuimdossier. Een (in dit geval telefonische) terugkoppeling per leidinggevende bevalt onze klanten ook zeer goed. Tevens is de optie van een overkoepelende terugkoppeling mogelijk, waarbij de rode draad uit de dossiers resulteert in een organisatiebreed advies. Neem contact op voor meer informatie. 

Online trainingen

Wij bieden verschillende online trainingen aan zoals: Hoe doe je een cijferanalyse? Wat houdt de gedragsmatige visie op verzuim in? Maar ook andere opties zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan hoe geef je – als leidinggevende – leiding aan mensen die je niet ziet? Neem contact op voor meer informatie. 

Ondersteuning Leidinggevenden

Veel leidinggevenden zijn nu druk met andere taken dan verzuim. Kunnen we u helpen met bijvoorbeeld het aannemen van verzuimmeldingen? Vragen beantwoorden van medewerkers? Dan ontzien wij u graag tijdens deze periode. Neem contact op voor meer informatie. 

Advies over (verzuim-)beleid

Hoe ziet uw verzuimbeleid eruit? Naast wettelijke kaders zoals de WVP, nieuwe Arbowet en aangescherpte privacyregels zijn er nog andere zaken die een optimaal verzuimbeleid moet bevatten. Heeft u een arbodienstverlener? En hoe is een en ander met deze partij geregeld? U wilt een arbodienstverlener vinden die een bijdrage levert aan uw organisatiedoelstellingen. Voor bijvoorbeeld deze en andere beleidszaken kunnen wij u helpen. Neem contact op voor meer informatie.