Afspraken maken met jezelf

Afspraken maken met jezelf

Ken je dat? Dat je ’s ochtends op staat, je ontbijt eet, tandenpoetst, kind(eren) naar de opvang of school brengt en vervolgens in je auto stapt om naar je werk toe te rijden. Een groot deel van werkend Nederland zal zich hierin herkennen. De vaste routines waarmee wij onze werkdagen indelen, komen onder invloed van het Corona virus op losse schroeven te staan. Net zoals veel Nederlanders, werk ook ik vanuit huis. En ik moet zeggen, dit is best een uitdaging!

Dat meer mensen dit lastig vinden, lees ik wel terug in de media. De valkuil die veelvuldig benoemd wordt is dat door het thuiswerken de grens tussen werk en privé verdwijnt en dat hierdoor het risico ontstaat dat de thuiswerker constant ‘aan’ staat en niet meer ‘uit’ kan. Wanneer dit aangevuld wordt met thuiszittende kinderen die wel of geen thuisonderwijs moeten krijgen, dan heb je gegarandeerd een situatie die veel vraagt van je kunde om alle ballen in de lucht te houden. In de media regent het tips over hoe je kan voorkomen dat je om bijvoorbeeld 11 uur ’s avonds nog aan het werk bent, omdat je wilt overcompenseren voor de gemiste tijd overdag toen bijvoorbeeld je kind aandacht nodig had. Ik ben van mening dat het niet per se een probleem is wanneer je in de avonduren aan het werk bent, mits je hier duidelijke afspraken met jezelf over gemaakt hebt.

Duidelijke afspraken

Het ‘maken van duidelijke afspraken’ is volgens ons, Vesting Casemanagement, erg belangrijk wanneer het gaat om bijvoorbeeld verzuimen, werk hervatten, samenwerken, etc. Vanuit de gedragsmatige visie adviseer ik geregeld aan leidinggevenden om duidelijke afspraken te maken over gewenst en ongewenst gedrag. Stel van tevoren de afspraken gezamenlijk op en spreek vervolgens ook de medewerker erop aan wanneer de afspraken niet nagekomen worden. Dit zorgt voor een transparant verwachtingsmanagement (je weet wat je aan elkaar hebt en wat de ander van je wil en kan verwachten). Dit geeft duidelijkheid en rust.

Dit is mijn inziens ook goed psychologisch toepasbaar. Dus als intern denkproces, bij in dit geval de thuiswerker. Ik denk dat door het maken van goede afspraken met jezelf (en je er ook aan te houden!), het mogelijk is om de momenten van inspanning en ontspanning beter af te bakenen en je zo een gevoel van tekortkoming op alle fronten kan voorkomen. Hoe doe je dat?

Concrete doelen stellen

Het is belangrijk om voor jezelf vast te stellen wat de stip op de horizon is. Wat zijn de doelen die je wilt bereiken gedurende een dag of week? Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkdoelen, maar ook aan huishoudelijke doelen (de wc poetsen, boodschappen doen, etc.). Ook doelen met betrekking tot eventuele kinderen en/of relatie en je eigen ontspanning moet je hierin meenemen. Wanneer je deze doelen gaat formuleren en op een rijtje zet (schrijf ze écht op) maak je voor jezelf inzichtelijk wat voor verwachtingen jij hebt ten aanzien van jezelf. Bepaal vervolgens welke concrete stappen je moet zetten om die doelen te bereiken.

Doelen voor een dag kunnen bijvoorbeeld zijn: acht uur werken, thuis onderwijs geven, gezonde maaltijden verzorgen etc. Bij elk doel kun je je vervolgens afvragen: wanneer ben ik tevreden? Wanneer is dat doel bereikt? En formuleer de stappen die je moet zetten om dit te bereiken, dus maak concreet uit welke activiteiten het bereiken van dit doel bestaat. Is bijvoorbeeld acht uur werken inderdaad je doel, of is het eerder het ‘bijwonen’ van een video-call,  het verbeteren van een proces, het onderhouden van contact met relaties of het bedenken van een nieuw type dienstverlening? Maak het zo concreet mogelijk. Bespreek ook met je leidinggevende wat deze van jou kan verwachten (in werkzaamheden en bijvoorbeeld bereikbaarheid) en stem af of dit overeenkomt met zijn/haar verwachtingen.

Waar het op neer komt is dat  het belangrijk is om voor jezelf te bepalen wat jij gedaan wilt hebben aan het einde van de dag en op welk moment van de dag. Als het je lukt om je aan je planning te houden, heb je als het goed is ook een tevreden gevoel aan het einde van de dag en kun je met een gerust hart gaan relaxen!

Ben jij leidinggevende en wil je meer weten over hoe je op een gedragsmatige manier afspraken maakt met je team? Neem dan gerust contact met ons op.