Aanvraag berekening inzet Dossieranalyse

Aanvraag berekening inzet Dossieranalyse

Dossieranalyse

Door middel van een dossieranalyse kan op verschillende niveau’s duidelijkheid geschept worden over de beïnvloedingsmogelijkheden in verzuimdossiers.

  • Strategisch niveau: er wordt een advies gegeven op beleidsniveau ten aanzien van overkoepelende aandachtspunten binnen de gehele verzuimketen en het verzuimproces.
  • Tactisch niveau: er wordt advies gegeven over de verbeterpunten in de directe samenwerking binnen de verzuimketen.
  • Operationeel niveau: het opstellen van een advies op casusniveau. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn om werkhervatting te bespoedigen. Daarnaast wordt inzicht verkregen in schadelast, privacy en sanctierisico.

Dit alles doet onze verzuimspecialist vanuit de gedragsmatige visie. Hierdoor komt de nadruk te liggen op gedrag (door zowel medewerker als leidinggevende). Ook wordt benadrukt hoe men de regie kan nemen tijdens (en voorafgaand aan) het verzuim.

Bent u geïnteresseerd in de inzet van een dossieranalyse door Vesting Casemanagement? En wilt u weten wat wij u zouden adviseren? Vul dan de benodigde informatie in of neem direct contact met ons op.

Op al onze werkzaamheden, is het Privacy statement van toepassing. Wij dragen zorg voor het beveiligd verzenden van uw informatie.

Gegevens: