De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten
De medewerkerscoach als hulpmiddel om de zelfregie van medewerkers te vergroten

In de blog van 18 september 2018 "Taakdelegatie? Of liever een medewerkerscoach?" geeft Corina Blokland aan dat ons alternatief voor taakdelegatie de inzet van een medewerkerscoach is. In deze blog wil ik ingaan op hoe de inzet van een medewerkerscoach bijdraagt aan de invulling van de gedragsmatige visie organisatie breed. Dit zal ik doen aan de hand van een aantal situaties waar de inzet van een  medewerkerscoach uitkomst kan bieden. read more