Home

“Ik dacht dat ik goed op de hoogte was maar ik leer van alles.”

“Duidelijk, snel en to the point advies.”

“Erg blij met de dossieranalyse en de terugkoppeling. Het geeft aan waar onze valkuilen liggen.”

“Snel en goed, inhoudelijk erg sterk.”

“Vriendelijk, eerlijk en kijken goed naar de benefits voor business en werknemer.”

Meer grip op verzuim

Niet alleen helpen wij het verzuim te verlagen en de productiviteit te verhogen, we zorgen ook dat dit op een warm zakelijke manier gebeurt. Wat wij kunnen bieden? De beste verzuimcoaches en schadelastadviseurs. We zijn een platte organisatie met korte lijnen en altijd gericht op langdurig resultaat voor zowel werkgever en werknemer. Pragmatisch en to the point.


Gedragsmatige visie

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te (blijven) leveren. Hoe wij zorgen voor duurzame inzetbaarheid?Onze diensten

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim.

Coaching van leidinggevenden volgens de gedragsmatige visie op verzuim. Gericht op de water toevoerlijn, de kraan zelf en de plas met water. Coaching kan bestaan uit het coachen van leidinggevenden en/of HR. De verzuimcoach komt uit ons team, of uit ons netwerk. Ons motto: Voordoen, meedoen, zelf doen.

Damage Control
Damage Control is gericht op het inzichtelijk krijgen van de plas met water, zowel gedragsmatig als in het kader van schadelast. Dit doen we door dossierscreening, en het begeleiden van complexe dossiers. Ook het opstellen van een plan van aanpak is mogelijk indien gewenst. Vervolgens wordt een interventieteam samengesteld om het verzuim structureel te reduceren. We nemen niet over, maar ondersteunen wel op alle mogelijke manieren.
Casemanagement Eigenrisicodragerschap WIA/WGA
Casemanagement ERD WIA/WGA gericht op het begeleiden van organisaties in het eigen risicodragerschap: zowel qua inrichting als qua inzet van de juiste professionals.
Medewerkerscoach

De medewerkerscoach werkt vanuit de gedragsmatige visie en probeert met de medewerker bewustwording van de consequenties van keuzes aan het licht te brengen. De inzet van een medewerkerscoach heeft als toegevoegde waarde dat uw medewerkers beter voorbereid zijn op de gesprekken. Dit kan met bijvoorbeeld leidinggevenden en/of de bedrijfsarts zijn. Uw medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die consequenties hebben voor het werk, en daarnaast ook de directe en duurzame inzetbaarheid.