Home

VCM adviseert en ondersteunt organisaties bij het optimaliseren en behouden van de inzetbaarheid van medewerkers volgens de gedragsmatige visie.

Meer grip op verzuim

Een hoog verzuim, een hoge werkdruk in combinatie met een hoog verloop en krappe arbeidsmarkt? Herkent u dit ook bij u op de werkvloer? Vesting Casemanagement is een adviesbureau dat organisaties adviseert over inzetbaarheid volgens de gedragsmatige visie. Hoe kunt u als organisatie invloed hebben op het gedrag binnen uw organisatie? Samen stellen wij doelen en werken hier procesmatig naar toe. Voor, tijdens en na het proces zullen wij evalueren wat de gewenste doelen zijn en of deze behaald gaan worden.Onze diensten

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim.

Coaching volgens de gedragsmatige visie op verzuim is gericht op de toevoerlijn, de kraan zelf en de plas met water. Hierbij kan coaching bestaan uit het coachen van leidinggevenden en/of HR. Ook een optie is de medewerkerscoach. Deze richt zich bijvoorbeeld op het keuzeproces dat van invloed is op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De verzuimcoach komt uit ons team, of uit ons netwerk. Ons motto: Voordoen, meedoen, zelf doen.

Damage Control

Damage Control is gericht op het inzichtelijk krijgen van de plas met water, zowel gedragsmatig als in het kader van schadelast. Dit doen we door dossierscreening, en het begeleiden van complexe dossiers. Ook het opstellen van een plan van aanpak is mogelijk indien gewenst. Vervolgens wordt een interventieteam samengesteld om het verzuim structureel te reduceren. We nemen niet over, maar ondersteunen wel op alle mogelijke manieren.

Medewerkerscoach

De medewerkerscoach werkt vanuit de gedragsmatige visie en probeert met de medewerker bewustwording van de consequenties van keuzes aan het licht te brengen. De inzet van een medewerkerscoach heeft als toegevoegde waarde dat uw medewerkers beter voorbereid zijn op de gesprekken. Dit kan met bijvoorbeeld leidinggevenden en/of de bedrijfsarts zijn. Uw medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die consequenties hebben voor het werk, en daarnaast ook de directe en duurzame inzetbaarheid.

Trainingen WVP en Privacy

Vesting Casemanagement kan ook ondersteunen in de kennisontwikkeling. Wij geven regelmatig trainingen over de verplichtingen en termijnen van Wet verbetering poortwachter(WVP). Daarnaast is het mogelijk om in de WVP training de vereisten omtrent privacy mee te nemen. Indien gewenst, is er ruimte mogelijk voor het inbrengen van casuïstiek.

Casemanagement Eigenrisicodragerschap WIA/WGA

Casemanagement ERD WIA/WGA gericht op het begeleiden van organisaties in het eigen risicodragerschap: zowel qua inrichting als qua inzet van de juiste professionals. Wij kunnen kwalitatief hoogwaardige eigen verzuimprofessionals maar ook externe verzuimprofessionals leveren. Onze verzuimprofessionals ondersteunen bij het monitoren en begeleiden van verzuimcasuïstiek gedurende de eerste twee jaar verzuim. Daarnaast is begeleiding tijdens de ziektewet periode en/of tijdens de WIA periode ook mogelijk. Hierbij is de focus gericht op schadelastbeheersing en duurzame/structurele werkhervatting.